κ. Απόστολος Παπαγιαννάκης Concierge του ξενοδοχείου Grand Bretagne

κ. Θανάσης Μουρσιώτης Door-man του ξενοδοχείου Atheneum Intercontinental