Ιωάννης Παππάς


Ο Ιωάννης Παππάς είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Εταιρίας GREEN EVOLUTION, η οποία ειδικεύεται σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και οικονομίας άνθρακα. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση σε θέματα Ενέργειας, Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών και Αξιολόγησης Κατασκευών. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κοινό Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Ενέργεια ως Μεταδιδακτορικός Επιστήμονας ενώ έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα ως σύμβουλος αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων με εταιρίες και δημόσιους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Επίσης, δραστηριοποιείται σε επιστημονικά θέματα σε συνεργασία με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ενώ είναι ειδικός εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΤΑΙΕΧ) για τον Ευέλικτο Μηχανισμό της Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου. Διατέλεσε Ειδικός Επιστήμονας για την Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα ήταν και ο πρώτος Διαχειριστής του Ελληνικού Μητρώου Συναλλαγών Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου, αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα σε επίπεδο Διαχειριστών τόσο στα Ευρωπαϊκά όσο και στα Παγκόσμια σχετικά όργανα. Είναι μέλος Ελληνικών και Διεθνών ενώσεων για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας και πιστοποιημένος Ενεργειακός Διαχειριστής κατά EUREM.

Πίσω στη σελίδα ομιλητών