Οργανωτές

Ηλιότοπος Συνέδρια

Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 45, 11528 Αθήνα
Τηλεφ: 2109730697, Fax: 2109767208
E-mail: imic@heliotopos.net

Η Ηλιότοπος Συνέδρια είναι ο κλάδος του Ομίλου Ηλιότοπος ο οποίος από το 1993 ειδικεύεται στην οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων κάθε τύπου.

Η Ηλιότοπος Συνέδρια είναι επαγγελματίας οργανωτής συνεδρίων και διοργανώνει με δικής της πρωτοβουλία και ευθύνη διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις ενώ επίσης διοργανώνει, μετά από ζήτηση, συνέδρια ιδιωτικών επιχειρήσεων, κρατικών φορέων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιστημονικών εταιρειών, διεθνών οργανισμών κλπ.

Για να δείτε κατάλογο των συνεδρίων που έχει οργανώσει ή/και υλοποιήσει η Ηλιότοπος Συνέδρια επισκεφθείτε το web site:heliotopos.conferences.gr

Η Ηλιότοπος Συνέδρια είναι μέλος των:ASSOCIATION OF GREEK
TOURISM ENTERPRISES


HELLENIC ASSOCIATION OF
TRAVEL & TOURIST AGENCIES